ieslog@ieslog.gr
ieslog@ieslog.gr
Τηλ: 2310 548 859
www.ieslog.gr
Fax: 2310 526 373
ieslog@ieslog.gr
Καλλιδοπούλου 10
ΤΚ: 546 42 Θεσσαλονίκη

Φοροδιαφυγή: Απατημένοι σύζυγοι και απολυμένα στελέχη εταιρειών οι καλύτεροι… πληροφοριοδότες – Η νέα μέθοδος του υπ. Οικονομικών

Από κόσκινο θα περνούν όλες οι πληροφορίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής που θα καταφθάνουν στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε αυτές να αξιολογούνται και ανάλογα να εξετάζονται.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να μην χάνονται άσκοπα δυνάμεις και χρόνος για υποθέσεις που είτε δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, είτε δεν θα αποδώσουν σημαντικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία, ειδικά μάλιστα αυτή την περίοδο που η πανδημία έχει αφήσει τα σημάδια της και στον κρατικό κορβανά με σημαντική μείωση εσόδων.

Απατημένοι σύζυγοι και “καρφώματα” από ανταγωνιστές και πρώην στελέχη

Να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό πλήθος πληροφοριών για υποθέσεις φοροδιαφυγής καταφθάνουν στις αρμόδιες αρχές ανώνυμα ή επώνυμα, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικών ταχυδρομείου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις επιστρατεύεται και το παραδοσιακό ταχυδρομείο. Το τελευταίο μέσο το χρησιμοποιούν συνήθως χωρισμένοι ή απατημένοι σύζυγοι, απολυμένα στελέχη εταιρειών ή ακόμη και επιχειρηματίες που θέλουν με τον τρόπο αυτό να εκδικηθούν ανταγωνιστές τους. 

Με βάση τα παραπάνω και την συγκεκριμένη στόχευση το υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του Χρήστου Σταϊκούρα συστάθηκε ειδική επιτροπή, η οποία και θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει και να αξιολογήσει πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις φοροδιαφυγής, έμφαση στον παράνομο πλουτισμό, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ακόμα και περιπτώσεις πολυτελούς διαβίωσης.

Κατά συνέπεια θα περνάνε από πλήρη αξιολόγηση και θα βαθμολογούνται, όλες οι πληροφορίες για φορολογικές υποθέσεις που φτάνουν καθημερινά στις αρμόδιους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς και στον ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να υπάρχει μία ξεκάθαρη ιεράρχηση των υποθέσεων και έτσι να μεγιστοποιείται το όφελος που μπορεί να προκύψει, στην προσπάθεια για ανακάλυψη φορολογητέας ύλης που αποκρύπτεται.

Πως θα λειτουργεί η ειδική ομάδα

Το έργο της Ειδικής αυτής ομάδας, που θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα, θα είναι να αξιολογεί την κάθε πληροφορία, να την βαθμολογεί ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αλλά και να προτείνει την δράση που απαιτείται.

Το βαθμολόγιο της επιτροπής της γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ έχει πέντε κλιμάκια. Με τον αριθμό μηδέν (0) σημειώνονται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον που τίθενται στο αρχείο, το ένα (1) σημαίνει ότι η πληροφορία είναι απλή μικρού ενδιαφέροντος, ο αριθμός δύο (2) σημαίνει ότι η πληροφορία είναι ενδιαφέρουσα σημαντική και εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση, αν η πληροφορία πάρει βαθμό τρία (3) τότε θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου ενώ αν πάρει βαθμό τέσσερα (4) σημαίνει πως απαιτεί ειδικό χειρισμό.

Παράλληλα η κάθε υπόθεση θα περνάει από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Στην συνέχεια πιάνουν δουλειά οι ελεγκτές οι οποίοι αναλαμβάνουν την έρευνα των υποθέσεων. 

Οι συμμετέχοντες 

Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης  του  Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,

β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής,

γ) τον Προϊστάμενο της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, Αττικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Ζ΄ Τμήματος της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Έργο της Επιτροπής είναι:

 • Η εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας που εισάγεται σ΄ αυτήν ενώ πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών θα διαβιβάζονται σ΄ αυτές, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 
 • Η αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Βαθμολόγιο

 1. Η αξιολόγηση συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος και αμεσότητας δράσης που απαιτεί, ειδικότερα:

α) Ως προς το ενδιαφέρον:

 • Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος 0)

Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο, από το οποίο μπορεί να ανασυρθεί εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία,

 • Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος 1)

Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι σημαντικότερες πληροφορίες,

 • Ενδιαφέρουσα σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 2) Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης
 • Πολύ ενδιαφέρουσα εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 3)

Διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου,

 • Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος 4) Διαβιβάζεται άμεσα για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

β) Ως προς το επείγον των ενεργειών:

 • Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής).
 • Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
 • Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της.
 1. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως και ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη της, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα ή όποτε παραστεί ανάγκη στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών.

ΠΗΓΗ  :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ